Some of Us

Chinese Women Growing Up in the Mao Era

Edited by Xueping Zhong, Wang Zheng and Di Bai

Contributions by Naihua Zhang, Xiaomei Chen, Jiang Jin, Lihua Wang, Yanmei Wei and Zhang Zhen

Published by: Rutgers University Press

248 Pages, 5.8 x 9.0 in

  • Paperback
  • 9780813529691
  • Published: September 1, 2001

$40.95 S

BUY
Rutgers University Press